เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Ji, Geun Eog CEO บริษัท BIFIDO Co. Ltd. 

                          ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติกรุงโซล นักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก มุ่งเน้นศึกษาจุลินทรีย์ในลําไส้ และ บิฟิโดแบคทีเรีย (Bifidobacteria) มาตั้งแต่ปี 1988 จนในปี 2003 ศูนย์วิจัยของ Dr.G ได้รับการเลือกให้เป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติในเรื่องของโปรไบโอติก จากรัฐบาลประเทศเกาหลี และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดำเนินการโครงการใหญ่ของประเทศเป็นเวลากว่า 10 ปี ปัจจุบันนี้ แบรนด์ Dr.G ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก โดยเฉพาะ Bifidobacterium ให้ออกมามีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โดยใช้ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมากว่า 30 ปี จนได้รับรางวัลยกย่องเป็นWorld Class Product of Korea ในปี 2019

                          Dr. G Bifidus โดดเด่นด้วยโปรไบโอติกสายพันธุ์สำคัญ ได้แก่ B.bifidum BGN4 และ B.longum BORI ที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณสมบัติป้องกันการเกิดเนื้องอก ป้องกันภาวะโรคลำไส้แปรปรวน การเจริญเติบโตของเชื้อโรคร้าย อาการท้องผูก ท้องร่วง จากไวรัสโรตา ทั้งยังได้รับการอนุมัติ FDA

                        จากวิสัยทัศน์ของ บริษัท เดอะนา คอสเมติค ได้ใสใจถึงสุขภาพของคนไทย เนื่องจากข้อมูลสถิติสุขภาพคนไทย 10 ปีย้อนหลัง พบว่า คนไทยมีแนวโน้มเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่สูงขึ้น 2.4 เท่าทั้งเพศหญิงและชาย จากลักษณะของการทำงาน อาหารการกินที่เปลี่ยนไป ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เร่งรีบมากยิ่งขึ้น ทำให้ใส่ใจในการดูแลสุขภาพกันน้อยลง อีกทั้งการเผชิญกับปัญหา มลภาวะ สภาพสิ่งแวดล้อม ยังก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรม และภูมิคุ้มกันในร่างกายน้อยลง

                          บริษัท เดอะนา คอสเมติค และ แบรนด์ Dr.G ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพของผู้คนในสังคมปัจจุบัน จึงได้ร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยดูแลสุขภาพจากภายใน โดยเฉพาะสุขภาพของลำไส้ เพราะภายในลำไส้ประกอบด้วยจุลินทรีย์จำนวนมาก ที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่ลำไส้ดี สุขภาพชีวิตก็ดีไปกว่าครึ่ง 

 

THE NA THAILAND

     เป็นบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพ ที่มุ่งเน้นมีความปลอดภัย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันทางบริษัทเปิดดำเนินการมากกว่า 10 ปี รายได้มั่นคง