หากคุณสงสัยว่าอาจมีอาการของสำไส้แปรปรวน (IBS) ซึ่งลำไส้แปรปรวน เป็นง่ายแต่หายยากหากไม่ระวัง

  สังเกตุพฤติกรรมของคุณว่ากำลังเข้าข่ายเสี่ยงลำไส้แปรปรวนหรือเปล่า ? ด้วย  Checklist ความเสี่ยงเบื้องต้น และควรรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงเป็นสำไส้แปรปรวน
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความเสี่ยงคร่าวๆ ของร่างกายก่อนรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในลำดับต่อไป

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบเพื่อเริ่มทำแบบสอบถาม

1 / 10

คุณรับประทานเต้าหู้ ถั่วเหลือง หรือเนื้อปลาแทนเนื้อสัตว์มากน้อยแค่ไหน ?

2 / 10

คุณรับประทานของทอด อาหารฟาสต์ฟู้ด หรือขนมหวานเป็นประจำหรือไม่ ?

3 / 10

คุณเลือกรับประทานข้าว หรือธัญพืชที่ไม่ขัดสีหรือไม่ ? 

4 / 10

คุณรับประทานอาหารรสจัด เช่น รสเผ็ดหรือเปรี้ยวมาก ๆ หรือไม่ ?

5 / 10

คุณรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาบ่อยแค่ไหน ?

6 / 10

คุณดื่มชา กาแฟ บ่อยแค่ไหน ?

7 / 10

คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์บ่อยแค่ไหน ? 

8 / 10

คุณดื่มน้ำอัดลมบ่อยแค่ไหน ?

9 / 10

คุณได้แบ่งรับประทานมื้อย่อย 4-5 มื้อ ในปริมาณน้อย ๆ และเน้นผักผลไม้หรือไม่ ?

10 / 10

คุณออกกำลังกายเป็นประจำหรือไม่ ?